Graafinen Fasilitointi

Mitä se on?

Graafisena fasilitaattorina voin ottaa kokouksessa tai workshopissa isomman ohjailevan roolin ja kuvien ja erilaisten visuaalisten pohjien avulla ohjata prosessia.

Visuaalinen fasilitointi sopii hyvin tärkeisiin kokouksiin, joissa käsitellään esimerkiksi strategiaa, innovoidaan uutta tai käydään läpi yrityksen prosesseja.

Tavoitteita visuaalisesti fasilitoidulle tapahtumalle:

Mahdollistetaan erilaisia oppijoita hahmottamaan yhteinen visio, tai erilaiset ideat esimerkiksi visuaalisten työkalujen avulla.

Luodaan tapahtumasta keskusteleva, jossa kaikilla on tilaa tuoda esiin omat ideat!

Tuodaan tapahtumaan hauskuutta, vaikka tavoitteena on saada vakavia tuloksia!

Oletko järjestämässä työpajaa tai kokousta?

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, miten prosessia voisi fasilitoida!